Bankgegevens

Jouw gift helpt

Jouw gift aan RENEW, groot of klein, helpt ons om nieuwe projecten op te starten of te investeren in één van onze huidige projecten. RENEW is een geregistreerde stichting.
Bekijk alle documenten.

Bank gegevens:

Stichting RENEW Soest
SNS Bank Nederland
IBAN: NL91 SNSB 0776 5433 69
BIC: SNSBNL2A

RENEW heeft een ANBI status. Dat betekent dat uw giften aan RENEW fiscaal aftrekbaar zijn.
Bekijk hier alle ANBI documenten, statuten en jaarrekeningen.
Ons RSIN nummer is: 859 749 058 en inschrijf Kamer van Koophandel is: 74030175.